ur.05.05.2021
Butch Vom Sparkles-Garden  &  GOŚCINA z Wielgowa
– Młodzieżowy Champion Polski
– Champion Polski